Νέα Προγράμματα για νέους & γυναίκες απο τον ΟΑΕΔ

Παρουσιάστηκε χθές απο τους αρμόδιους Υπουργούς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 20 προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ.

Τα είκοσι αυτά προγράμματα φιλοδοξούν να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης συνολικά σε 350.000 ανέργους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν προϋπολογισμό 390 εκ €, και αφορούν σε 63.000 ωφελούμενους νέους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Τουρισμού αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας και πρακτικής άσκησης, έχουν προϋπολογισμό 130 εκ €, και αφορούν σε 283.000 ωφελούμενους νέους.

Οι δράσεις που έχουν σχεδιασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων αφορούν σε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, έχουν προϋπολογισμό 80 εκ €, και αφορούν σε 3.100 ωφελούμενους νέους.

Κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35, με έμφαση στους νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Επίσης, όπως σωστά σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο άρθρο μας, ειδικά κίνητρα δίνονται σε άνεργες γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση μέσω ενος ειδικού προγράμματος που καλύπει εκτός των άλλων το Ετήσιο μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας καθώς και λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

Οι βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν στην ενίσχυση των συστημάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, στη θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Βασικό δε εργαλείο υποστήριξης των νέων κατά τη μετάβασή τους στο εργασιακό ή επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης (mentoring).

*(Δείτε τα προγράμματα εδώ )

Για περισσότερες πληροφορίες μή διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.