Αποτελέσματα στη Δράση Εναλλακτικός Τουρισμός

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των Προτάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα “Εναλλακτικός Τουρισμός” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”.

champΗ πρόταση που υπέβαλλε η Corfu Planning έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία απο όλες τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο Νομό Κέρκυρας συγκεντρώνοντας 88/100!!! 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ!