ΠΕΠ 2013: Αποτελέσματα εξέτασης Αιτημάτων Θεραπείας για τα Ιόνια


Ανακοινώθηκαν μόλις τα αποτελέσματα των επιτροπών που εξέτασαν τα αιτήματα θεραπείας των επενδυτών για το πρόγραμμα  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»  για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Μία ακόμα επιτυχία της ομάδας έργου της Corfu Planning  για λογαριασμό νέου πελάτη ο οποίος μας εμπιστεύθηκε και  από τη λίστα απορριπτέων που βρισκόταν τα αποτελέσματα τον  βρήκαν ανάμεσα στις εγκεκριμένες  προτάσεις.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ .