Τροποποίηση KYA & παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η ομάδα έργου της Corfu Planning σας ενημερώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ εδόθη παράταση στο  χρόνο υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 εως 30/6/2015. Δείτε εδω την σχετική απόφαση.