Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 2016: Παράταση εως 6/10/2017 για τα δικαιολογητικά των εγκεκριμμένων εργων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μέχρι την Παρασκευή 06 Οκτωβρ ίου 2017 και ώρα 17.00.

Δείτε το αρχείο.