Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund)

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που  συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων.

Προϋπολογισμός

Η επενδυτική πλατφόρμα EquiFund με συνολικά κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ προσφέρει πρωτοποριακές χρηματοδοτικές δυνατότητες για τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Η επενδυτική πλατφόρμα EquiFund  χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ, με 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), με 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ – Junker Plan) και θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Mε την μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, η πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 450 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων.

Επενδυτικά παράθυρα

Η διαχείριση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και μέσω των επιλεγμένων Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (ΕΧΟ)  –  εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών – Funds,  το ΤΑΕΣΥΜ/EquiFund επενδύει σε επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης με εξειδικευμένα «επενδυτικά παράθυρα».

Παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window)

Υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες που βρίσκονται στη φάση της μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) ή/και επιχειρηματικής επιτάχυνσης (acceleration), οι οποίες παρουσιάζουν αναπτυξιακή δυναμική και δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης.

Παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Early Stage window)

Αφορά επιχειρήσεις startups στα πρώτα τους βήματα, με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Growth window)

Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης και έχουν ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Συνεργαζόμενοι ΕΧΟ – Funds

Innovation Website email
Big Pi www.bigpi.vc apply@bigpi.vc
Metavallon www.metavallon.vc contactus@metavallon.vc
UniFund www.uni.fund makeithappen@uni.fund
Velocity Partners http://velocitypartners.vc/ start@velocitypartners.vc
Early Stage Website email
Marathon http://marathon.vc/ info@marathon.vc
Venture Friends 400W www.venturefriends.vc info@venturefriends.vc
Growth Website email
EOS Hellenic Renaissance Fund www.eoscapitalpartners.com info@eoscapitalpartners.com
Elikonos 2 SICAR www.elikonos.com info@elikonos.com
Synergia Hellenic Fund IV www.synergiahellenicfund4.com info@hellenic-cp.com

Δείτε εδώ την σχετική δημοσίευση της Πρόσκλησης EQUIFUND προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα  παραπάνω επενδυτικά ταμεία. Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβάλλονται, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση, θα αξιολογούνται από τους ΕΧΟ.

 Δείτε εδώ το επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)

(viawww.antagonistikotita.grwww.equifund.gr)