Άμεση Ενημέρωση απο τον ΕΦΕΠΑΕ για πληρωμή δικαιούχων


Μία νέα διαδικασία εγκαινιάζει ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο της έγκαιρης και πληρέστερης πληροφόρησης των δικαιούχων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται με στόχο να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων που περιμένουν την εκταμίευση της χρηματοδότησης των πιστοποιημένων έργων τους.

Η διαδικασία εχει ως εξής:

Όταν ωριμάσει η πληρωμή οποιουδήποτε δικαιούχου και σταλεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα, ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώνει άμεσα με e-mail το δικαιούχο. Η λήψη του ενημερωτικού e-mail αποτελεί τον μόνο ασφαλή τρόπο πληροφόρησης του δικαιούχου για την πραγματοποίηση της πληρωμής του. Μετά τη λήψη του μηνύματος ο δικαιούχος καλείται να επικοινωνεί με την τράπεζά του, προκειμένου να ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για να αποφευχθουν τυχον καθυστερήσεις -καθως τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην ικανοποίηση των εισερχομένων αιτημάτων- οι δικαιούχοι υπο την καθοδήγηση  του συμβούλου τους πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στην πλήροτητα του φακέλου πιστοποίησης και την απόκτηση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων κατα την υλοποίηση του σχεδίου τους και να μην περιμένουν τις διαπιστωσεις του αρμόδιου οργανου ελέγχου (φορέα διαχείρισης) για να συμμορφωθούν εκ των υστέρων.

Είμαστε πάντοτε δίπλα σας,να σας ενημερώνουμε με εγκυρότητα και σεβασμό,

Φιλικά,

The Corfu Planning Team

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 897 επαγγέλματα !!!


Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται 897 επαγγέλματα (ΚΑΔ), σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε στις 24/11/2014 ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κώστας Σκρέκας.

Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4262/2014,  και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την άρση εμποδίων για το επιχειρείν και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Με το νέο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία χαμηλού ρίσκου δεν θα απαιτείται πλέον να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας παρά μόνο με μία υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης περιορίζεται έτσι δραστικά, κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες, ενώ καταργείται παράβολο ύψους 60 έως 1500 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Δείτε την ενδεικτική λίστα με τους Κωδικούς των Επαγγελμάτων, για τα οποία καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας όπως ανακοινωθηκε στο http://www.antagonistikotita.gr.

Προκαταβολές στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ»


Εν αναμονή του Οδηγού Υλοποίησης του προγράμματος  «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης  όπου οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν προκαταβολικά εως και το 100% της επιχορήγησης εφόσον προσκομίσουν ισόποση τραπεζική εγγυητική επιστολή.

Το πρόγραμμα  «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»  παρέχει ενισχύσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις  με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού επιδοτώντας έως και το  55 % του κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η Corfu Planning υπεβάλε για λογαριασμό πελατών της  δύο επενδυτικές προτάσεις (οι μοναδικές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) οι οποίες εγκρίθηκαν (100% επιτυχία).

Επειδή η υλοποίηση ενος επενδυτικού σχεδίου απαιτεί εξαιρετική προσοχή, θα πρέπει όλες οι κινήσεις να γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις/προβλήματα στην εκταμίευση της επιχορήγησης. Τα έμπειρα στελέχη μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν  υπεύθυνα και αξιόπιστα ώστε να υλοποιήσετε επιτυχώς την επένδυσή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έντυπα Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»


Έντυπα Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών»

Οδηγίες για την κατάρτηση και υποβολή αίτησης ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών

 

(via)

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης των δυνητικά εντασσόμενων στο ΠΕΠ 2013


Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ δόθηκε στη δημοσιότητα επιστολή του Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Γιαννούση με διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίας-Υπηρεσιών».

Στην επιστολή  αναφέρονται οι όροι και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί απο κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις προυποθέσεις και επιθυμεί να προχωρήσει στην υποβολή αίτηματος  επαλήθευσης -πιστοποίησης  έργου στο ΕΦΕΠΑΕ έως τις 28/2/2014. Επειδή το αίτημα υποβάλλεται αυστηρά μια κ μοναδική φορά ο δικαιούχος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση των όρων και των προυποθέσεων του οδηγού του προγράμματος οσον αφορά την πληρότητα του φακέλου, την ορθή συμπλήρωση των πινάκων, την επιλεξιμότητα των δαπανών και την επιλογή του σωστού τρόπου εξόφλησης για την κάθε δαπάνη. Σημειώνουμε οτι δεν επιτρέπεται υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, δικαιολογητικών ή διορθώσεων. 

Η ομάδα έργου της Corfu Planning βρίσκεται στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξει εξατομικευμένα, με εχεμύθεια, επαγγελματισμό και χωρίς καθυστέρηση. Εαν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαιολογητικά για λήψη προκαταβολής


Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα δικαιολογητικά και το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής για την λήψη προκαταβολής στο πρόγραμμα » ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ«

Δείτε τα εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!