Ανακοίνωση ανάρτησης επικαιροποιημένου Οδηγού Προγράμματος στην δράση «ICT4GROWTH»


Ανακοινώθηκε απο την ΚΤΠ Α.Ε. ο επικαιροποιημένος οδηγός για την δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – ICT4GROWTH». Συνέχεια

Διευκρινήσεις για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «ICT4GROWTH»


Συνέχεια

Προκηρύχθηκε η δράση κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH»


Συνέχεια