Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης “ΠΕΠ ΕΣΠΑ ” για όλους τους κλάδους

Προδημοσιευση Προκηρυξης Β’ ΔΡΑΣΗσ ΠΕΠ ΕΣΠΑ  – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δικαιούχοι: Νέες, αλλά και υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους (Εμπόριο, Μεταποίηση, Υπηρεσιών, Τουρισμού).
Προσωπικό από 0-250 άτομα
Κύκλος εργασιών από 30.000€ έως 50.000.000€
Ποσοστό επιδότησης: έως 60% -ανάλογα τον κλάδο και την περιοχή-
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Κτιριακές εργασίες (ανακαινίσεις, διαμορφώσεις, ανέγερση υπό προϋποθέσεις)
• Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
• Βοηθητικός Εξοπλισμός (ράφια, κλάρκ κτλ)
• Δαπάνες πληροφορικής – Μηχανογράφησης (software, ERP,CRM,WMS, hardware)
• Site – ηλεκτρονικό εμπόριο
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
• Δαπάνες προώθησης – προβολής, διαφήμιση, συμμετοχής σε εκθέσεις, web marketing κτλ
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
• Μηχανήματα παραγωγής (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ – για τον κλάδο της μεταποίησης)
• Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (για τον τουριστικό κλάδο)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας :

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.